Tips till undervisning:
Facebook
Det finns möjlighet att möta eleverna på deras egen bakgård eller favorittillhåll. Detta genom att skapa grupper på Facebook. Kravet för att kunna göra grupper är att som skapare av gruppen har ett eget konto hos Facebook. Det är kostnadsfritt och betyder inte att tvång finns att bli kompis med eleverna. Utan till grupperna kan bjudas in andra som har Facebook-konton.

Fördelen med att ha en ämnesgrupp är att om något läggs upp, uppgift, kommentar, bild/film relaterat till ämnet, så får eleverna vetskap om detta direkt de är inne på sina egna Facebook-konton. Skickas samma uppgifter ut via e-post-system kan det hända att eleverna inte ser meddelandet på en vecka eller mer. Genom det att elever kan föra diskussioner inom gruppen kan inlägg följas tillbaka i tiden och det finns möjlighet att då exempelvis följa hur ett projekt har utvecklats med tiden.

Youtube
När eleverna ska redovisa sina arbeten... Varför inte låta dem göra det genom en enkel liten film. Nästan var elev har idag en mobiltelefon och många av dessa har inbyggda kameror som klarar av att filma korta stunder. Arbeten kan redovisas ungefär som ett nyhetsreportage och det är väldigt lätt att få ut filmerna på exempelvis Youtube. Allt kostnadsfritt. Genom att utnyttja teknik som finns runt omkring oss och lägga ut filmer på webben så görs ämnena mer kreativa och roliga. I det att eleverna vet att deras presentationer kan ses av många så anstränger sig eleverna på att få bra och korrekta arbeten.

Bloggar/Webbsidor
Att skapa bloggar och webbsidor ger nästan samma effekt som på Webbsidor elevers arbeten som att lägga ut små filmer. Eleverna gör oftast bättre arbeten då de vet att arbetena offentliggörs. Möjligheten att få sina arbeten kommenterade på bloggsidor hjälper eleverna att utvecklas och det som är trevligt här är att det inte bara behöver vara pedagogen som har undervisningen som kan ge kommentarer till arbetet utan andra kompisar, släkt och vänner med flera kan få inblick i elevens arbeten. Ett exempel jag hört om var elever som skulle skriva recensioner på en bok de hade läst. Gissa om de blev häpna och sporrade då det visade sig att bokens författare läst deras recensioner och gett feedback på deras texter.

Möjligheten för att skaffa sig en enklare webbplats eller blogg fritt kan fås via exempelvis http://sv.wordpress.com som är en av de mer populära tjänsterna för dessa ändamål idag.

Samarbete
Ibland händer det att eleverna ska skriva och lämna in arbeten tillsammans. Företaget Google som är mest känd för sin sökmotor har skapat en hel del verktyg som endast kräver internetuppkoppling och ett kostnadsfritt konto hos företaget för att ta del av. Flera av dessa tjänster som Googledocs och Picasa kan delas mellan flera personer. Krav: Att alla har epost. Är önskan att snabbare nå en plattform för samarbete kan jag rekommendera följande två sidor: http://meetingwords.com där elever kan samarbeta i ett och samma ordbehandlingsdokument i realtid. Var elev får en egen markeringsfärg och de skriver alltså i samma dokument samtidigt. På så sätt kan eleverna hjälpa varandra att korrigera texter och lär sig att samarbeta och slutför ett grupparbete gemensamt istället för att elever arbetar med små textdelar var för sig och sen ska en stackars själ jobba med att få ihop alla bitar till en helhet.

Ska en grupp elever använda sig av brainstorming kring ett ämne och idéerna ska presenteras föreslås att eleverna använder: http://corkboard.me/simple. Här förs alla inlägg in på en webbsida som digitala Postit-lappar på en digital vägg. En fördel med att använda sig av tjänster likt dessa är att elever som annars kan upplevas som tysta i klassrum kan delta i grupparbeten på ett helt annat sätt än i fysiska möten där de inte är starka nog för att komma till tals. Här kan deras insatser få en chans att ”blomma ut”.

Hjälp mig gärna med att sprida fler idéer!