Kategori
   Presentation

   Samarbete   Broadcast   Matte/Fysik/?-hjälp
   Redigering online

   Länk till Webbsida
   PhotoStory
   Pixton
   Prezi
   Wordpress
   Wix

   MeetingWords
   Bubbl.us
   Corkboard.me
   Bambuser
   LiveStream
   UStream
   convertworld
   Splashup
   SumoPaint
   Aviary
   Audacity


   Kort beskrivning
   Skapa film av bilder (exempel)
   Presentera som "serietidning"
   Kul alternativ till PowerPoint
   Publiceringsverktyg för webb
   Skapa Flashig Webbsida. Fri 1år

   Skriv texter tillsammans
   Verktyg för "Brainstorming"
   Post-it digitalt
   Skapa egen TV/video-kanal
   med enkel kamera eller mobil


   Konvertera all form av data
   Bildredigering likt Photoshop
   Görs helt på webben
   Skapa bilder. Ljudstudio, m.m.
   Redigera ljudfiler


   Pedagogik
    Idéer
   > Verktyg

   Science on Stage
   Vetenskapens Hus, Sthlm
   Science On Stage Europa
   Skolverket
   Bilder, Köpenhamn 2011

   Framtidsrapport-iPod i skolan


   Fler länkar kommer...
   Välkomna med tips!