Personligt | CV | Ledarskap | Lärarutbildning

Boende är jag i Furulund ca en mil norr om Lund. Familjen består av mig och mina två nästan vuxna barn samt min fina hund. Efternamnet härstammar från att mina föräldrar är från Österrike men själv är jag helt uppvuxen i Sverige. Mitt ursprung är dock väldigt viktigt för mig och jag sitter som ordförande i Svensk-Österrikiska sällskapet

Datorer och arbete med dessa är något som länge har intresserat mig. Mina kunskaper var från start självlärda men under årens lopp har jag bland annat studerat Programmering på Semcon och Datavetenskap på Växjö Universitet. Intresset för datorer och för pedagogik har i sin tur lett mig till Universitetsholmens Gymnasium där jag under de senaste tio åren har arbetat som IT-pedagog. Mina undervisningsämnen har varit kopplade till Teknikprogrammet och till inriktningarna Inredning och arkitektur samt Ingenjör.


Pedagogiskt arbete är något jag har sysslat med i större delen av mitt liv. Från mitten 1980-talet har jag arbetat som simhoppstränare och efter min gymnasietid arbetade jag på förskolor och fritidsgårdar. Därefter har det rullat på med diverse utbildningsformer för barn, ungdomar och vuxna.

Jag har bedrivit undervisning inom följande: Programmering: Java på a och b-nivå. Kan även C och CPP. Webbdesign: HTML och CSS är kurskrav men använder själv även JSP och PHP. Lokala Nätverk: Att administrera och bygga upp fungerande datornätverk. Multmedia: Skapa presentationsmaterial av digital art med programvaror som Photoshop, Illustrator, Premier, PhotoStory, Moviemaker. Databas: Har arbetat med Access och MySQL. Estetiska ämnen med inriktning mot digital bild samt mot digital musik.