Alla bilder som ni finner i de olika kategorierna är tagna av mig.
Med automatik har jag copyright på dem men delar gärna med mig om ni frågar.

Bland fotomontagen har jag lekt fritt i Photoshop. Några på beställning och andra bara för nöjes skull.